Que é asensu contrario?

Asensu contrario iniciativa xurídico-social, é unha asociación galega sen ánimo de lucro, creada con tres eixos de actuación:
 1. O Grupo de Intervención Xurídica e Social GIX.
 2. A Universidade Paralela. UP
 3. Análise xurídica.
As liñas de traballo de A Sensu Contrario abranguen tanto a formación no abeiro da Universidade Paralela como a participación na resolución de conflictos perante o Grupo de Intervención Xurídica e Social:
 • Atención e asesoramento a persoas víctimas de violencias políticas por causa da súa condición de vulnerabilidade por razóns económicas, sociáis, políticas, xudiciais, etc. que supoñan a súa discriminación social.
 • Capacitación e dotación de recursos humáns e culturáis a grupos de persoas con discapacidade social para que coñezan os seus dereitos, os mecanismos para defendelos e para que poidan chegar a formar a outras persoas no ámbito do dereito.
 • Sensibilización e denuncia social para que se favoreza o acceso das personas con discapacidade social ao mercado laboral, ao mundo educativo e, en definitiva, a unha vida plena na sociedade.
 • Información e Formación de docentes e profesionáis que traballen en entidades públicas e privadas de atención as persoas en situación de especial vulnerabilidade.
 • Información e Formación a profesionáis responsables do apoio e da supervisión das persoas en situación de especial vulnerabilidade en servizos públicos e privados que descoñecen o traballo na área de necesidades especiáis.
 • Información e Formación aos colexios profesionáis, asociacións e entidades sociáis, médicas e xurídicas da realidade xurídico-social para a Defensa dos Direitos Humáns no ámbito da discapacidade social e asesoramento na implementación dunha protección integral das persoas en situación de especial vulnerabilidade en tódolos ámbitos.
 • Creación de redes de entidades e axentes que traballen por un plano integral de erradicación da discrimación social de personas vulnerableis.
 • Fortalecemento da formación, orientación e asesoramento de familiares de persoas en situación de especial vulnerabilidade.